Nasze usługi

Przedmiotem działalności naszej Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w sprawach z zakresu:

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej, udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych.

Zasady wynagradzania stosowane w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej są dostosowywane indywidualnie do charakteru i specyfiki sprawy, a w związku z tym są szczegółowo przedstawione Klientowi przed przystąpieniem do jej prowadzenia.

W zakresie zastępstwa procesowego istnieje możliwość reprezentowania w innych miastach w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!!!